Huisregels

Om een bezoek aan Gropo bouldergym voor alle bezoekers plezierig te maken en te houden, hanteren wij onderstaande huisregels. Het in strijd handelen met deze regels kan verwijdering tot gevolg hebben, en/of intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van toegangs- of lidmaatschapsgeld. 

Algemeen

 • Meld je aan bij binnenkomst, meld je af bij vertrek.
 • Stel je op de hoogte van onze algemene voorwaarden.
 • Boulder veilig en verantwoord: hou je aan onze huisregels.
 • Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.
 • Ons terrein is rook vrij.

Volg de instructies van het personeel op. 

Boulderen


Toegang:

 • 7 jaar alleen boulderen tijdens de daarvoor bestemde jeugdtrainingen.
8 tm 9 jaar alleen boulderen onder toezicht van begeleider (18+), begeleider kan zelf niet klimmen, maximaal 2 kinderen per volwassene.
10 tm 11 jaar alleen boulderen onder toezicht van begeleider (18+), maximaal 2 kinderen per volwassene.

vanaf 12 jaar zelfstandig boulderen toegestaan.

Mat veiligheid:

 • Stap van de mat af wanneer je niet aan het boulderen bent.
 • Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan.
 • Wanneer je je op de mat begeeft, hou voldoende afstand tot klimmers in de wand.
 • Houd de mat te allen tijde vrij van objecten.

Overige:

 • Het dragen van ringen en/of andere sieraden tijdens het klimmen is niet toegestaan.
 • Het gebruik van koptelefoons en oordoppen is niet toegestaan.  
 • Het gebruik van alcohol en/of drugs voor of tijdens het klimmen is verboden.
 • Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te boulderen met een ontbloot bovenlichaam.
 • Boulderen met bloedende wonden is niet toegestaan.
 • Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht.
 • Hou tijdens het boulderen voldoende afstand (2 m) tot andere klimmers die zich in de wand bevinden.
 • Klim af nadat je een boulder hebt getopt.
 • Kijk onder je voor je afspringt.English version:


To make and keep a visit to Gropo bouldergym enjoyable for all visitors, we apply the following house rules. Violating these rules may result in removal and/or withdrawal of membership, without refund of entry or membership fees.

General
- Log in on arrival, log out on departure.
- Familiarize yourself with our general terms and conditions.
- Boulder safe and responsible: stick to our house rules.
- Change in the appropriate changing rooms.
- Our terrain is smoke free.
- Follow the instructions of the staff.

bouldering

Access:
• 7 years bouldering only during the youth training.
• 8 to 9 years bouldering only under the supervision of a supervisor (18+), supervisor cannot climb him/her self, maximum 2 children per adult.
• 10 to 11 years bouldering only under the supervision of an adult (18+), maximum 2 children per adult.

• Unaccompanied bouldering is allowed from the age of 12.

Mat safety:

- Step off the mat when your not bouldering.
- Sitting, lying or playing on the mats is not allowed.
- When you go on the mat, keep enough distance from climbers in the wall.
- Keep the mat clear of objects at all times.

Other:
- Wearing rings and/or other jewelry while climbing is not allowed.
- The use of headphones and earplugs is not allowed.
- The use of alcohol and/or drugs before or while climbing is prohibited.
- Bouldering on bare feet or in socks is not allowed.
- It is not allowed to boulder with a bare upper body.
- Bouldering with bleeding wounds is not allowed.
- Wearing socks in rental shoes is mandatory.
- When bouldering, keep a sufficient distance (2 m) to other climbers who are in the wall.
- Climb down after topping a boulder.
- Look under you before jumping off.

Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444